Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na zakup transportera płytkowego Nr 2021-29182-86105

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na zakup transportera płytkowego Nr 2021-29182-86105 Operacja realizowana w ramach Osi priorytetowej 1, Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.6 Tworzenie i rozszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu p.n. „Uruchomienie produkcji wyrobów innowacyjnych w firmie Apicom z Lubienia Kujawskiego”

 

 

Pliki do pobrania:

2021-12-28

Wszystkie aktualności

strzałka do góry
Ładuję stronę ...