Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Nr 2021-29182-72262

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Nr 2021-29182-72262

Operacja realizowana w ramach

Osi priorytetowej 1, Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.6 Tworzenie i rozszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu p.n. "Uruchomienie produkcji wyrobów innowacyjnych w firmie Apicom z Lubienia Kujawskiego".


 

Pliki do pobrania:


- Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2


2021-10-01

Wszystkie aktualności

strzałka do góry
Ładuję stronę ...